Skip links

Gjuteriteknik

Vi är specialister inom pressgjutning av zink. Vårt mål är att vara en partner som kan erbjuda en komplett produktionsprocess. Vi tar ansvar för och löser våra kunders krav på logistiklösningar och fungerar som partner från designstadiet för att vi ska kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva produkten som över huvudtaget är möjlig. Dagens produktion sker via helautomatiska processer med hjälp av den senaste produktionsutrustningen, vilket gör att vi kan erbjuda hög grad av flexibilitet, kvalitet och säkerställer tid och rätt leverans. Vi producerar ett brett sortiment av produkter till våra kunder, som omfattar många olika typer av bearbetning och ytbehandlingar

Utveckling

Utifrån ökade volymer och nya projekt gjordes ytterligare en tillbyggnad 2021-2022 med 1000 m2 produktionsyta och 400 m2 kontor. Den utökade produktionsytan har möjliggjort ett effektivare flöde i fabriken men också gett plats för en effektivare packmaskin, dispenseringsmaskin samt nya CNC-maskiner. På kontoret har vi fått ytterligare kontorsplatser men framför allt ett dedikerat utbildningsrum till vår kurs GT Academy.

Historik

Gjuteriteknik startade 1978 och vi har flera år utsetts till gasellföretag av Dagens Industri och 2012 blev vi årets företagare i Värnamo. Extra stolt är vi över Nothinpriset vi fick 2016. Från VN 22/9: ”Väx lagom, tänk långsiktigt och återinvestera så att det finns goda förutsättningar att hålla sig i framkant. Det är några av de tankegångar som präglar bröderna Jonas och Peter Abrahamsson på Gjuteriteknik AB.”