Skip links

Sunt förnuft. En framgångsfaktor!

Här är våra värdeord i all sin enkelhet:

  • Professionalism – Alla skall förstå att våra kunder köper av oss för att vi alltid gör vårt bästa
  • Flexibilitet – Vi skall vara öppna för förändringar även om de till en start kan tyckas vara jobbiga
  • Ödmjukhet och vilja – Med fötterna på jorden lyckas vi tillsammans med det som vi ger oss in i
  • Enkelt med sunt förnuft – Med vanligt bondförnuft kommer man ganska långt när det gäller allt ifrån relationer till tekniska lösningar
  • Respekt – Det ställs höga krav på alla som jobbar på GT men förståelse för varandras olikheter skall ändå beaktas
Code of conduct