Skip links

Hållbarhetsrapporten 2023

Gjuteritekniks vision är att oavsett i vilken situation man möter oss skall det märkas att hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Hållbarhet för oss innebär att man inte skjuter några problem eller skulder på den som kommer efter utan vi tar alltid ansvar för det som uppstår här och nu.

Läs hela rapporten

Arbetet har pågått länge

Redan 1979 när Lennart Abrahamsson investerade i två vattenkraftverk för elproduktion.

Ladda ned revisorns yttrande PDF

Välkommen hit för att utbyta erfarenheter och titta närmare på det du är mest intresserad av.