Skip links

Rapid Prototyping – Inom 10 dagar

Är du ute tidigt i utvecklingsprocessen kan det vara lämpligt att förtesta med en prototyp. Vi förverkligar dina tankar innan du tar den stora investeringen med fullskalig produktion. En zinkprototyp levereras inom 10 dagar. Den svarar på alla frågor du har inför att ta nästa steg i din produkts utveckling.

3D-Printing – 48 timmar

Vi kan leverera en 3D-printad plastprotyp på 48 timmar. Den ger en snabb överblick på hur din detalj ser ut innan du går vidare till nästa steg.

Slutlig detalj – 10 veckor

Det är viktigt att – redan på prototypstadiet- långsiktigt tänka på hur gjutverktyget ska se ut i fullskalig produktion. Lång erfarenhet ger oss möjligheten att väldigt snabbt ta fram ett väl fungerande gjutverktyg. Det måste gå snabbt och bli rätt. Tid är pengar.

Tid att ta fram ett verktyg: 10 veckor.