Skip links

Livtidsgaranti på pressgjutningsverktyg

Konstruktionen av verktyg är den viktigaste komponenten för en bra slutprodukt och våra verktygsmakare är väl medvetna om våra kvalitetskrav. Vi lämnar livstidsgaranti på de gjutverktyg som ni köper av oss, vilket betyder att ni aldrig drabbas av några kostnader för slitage eller liknande.