Skip links

Zinkens fördelar

Zink har många fördelar naturligtvis, här är de främsta.

 • Bättre precision
 • Livstids verktygsgaranti
 • Överlägsen drag- och töjningsstyrka
 • Mindre och längre kärnhål
 • Tunna väggdelar är möjliga
 • Mindre släppvinkel
 • Överlägsen slagstyrka
 • Enklare att bearbeta
 • Bättre formbarhet
 • Snabbare skotthastighet – Lägre produktionspris
 • Överlägsen trycktäthet
 • inget behov av impregnering
 • Fler efterbearbetningsalternativ
 • Materialet skapar inga gnistor

Zink vs aluminium

Pressgjutning som metod används vid tillverkning med både zink och aluminium. Det som framför allt skiljer är vikt och smälttemperatur. Aluminium är lättare än zink, men zink har lägre smälttemperatur. Det gör att tillverkning med zink är snabbare, mer energieffektiv och tillverkningskostnaden blir lägre. Zinken passar därför bäst när det rör sig om lite mindre produkter, där vikten inte har så stor betydelse. En nog så viktig skillnad är också att gjutprecisionen är avsevärt bättre samt att styrkan i zink är betydligt högre vilket gör att man kan gjuta tunnare väggar. Ner till 0,4mm tjocklek är möjligt. Vi lämnar livstidsgaranti på våra verktyg medans 100.000 skott ofta är en maximal livslängd för ett verktyg till aluminium.

Zink vs plast

Formsprutning av plast och pressgjutning av zink är ganska lika som tillverkningsmetoder betraktat. Men materialen skiljer sig mycket från varandra. Med zink får man en högre hållfasthet. De metalliska egenskaperna i zink ger en hel del fördelar på köpet. Elektronikindustrin till exempel, använder ofta zink för att den skärmar av elektromagnetisk strålning bra. Zink ger i allmänhet produkten ett längre liv och tål tuffare behandling. Miljöaspekten är också viktig. Plast är inte nedbrytningsbar, Zink är 100% återvinningsbar.

Zink vs bearbetade produkter

Vid lägre tillverkningsvolym av en produkt kan industrin fräsa fram geometrin ur ett råämne. Det är en metod som används när kostnaden för att ta fram ett gjutverktyg är för hög i förhållande till volym. Pressgjutning i zink är konkurrenskraftig även vid lägre volymer men ju större volym som tillverkas, desto mer ökar sannolikheten att pressgjuten zink blir det mer kostnadseffektiva alternativet.

Zink vs mässing

Mässing kan man också gjuta. Men det är ett dyrt material och ger ofta behov av efterbearbetning, där zink går att gjuta färdigt direkt i maskinen. Mässing ska därför enbart användas när man är ute efter specifika mässingsegenskaper. Det leder värme väldigt bra, till exempel. Men är man bara ute efter att gjuta en särskild geometri så är zink överlägset.

Zink vs plåt

Produkter tillverkade i plåt går många gånger att ersätta med pressgjuten zink. Det går att gjuta zink med väldigt tunna väggar, som ger den färdiga produkten låg vikt. Där en produkt i plåt behöver klippas, bockas, skäras går det att gjuta i zink i ett enda stycke. Det gör tillverkningsprocessen mer rationell och ger ofta beställaren en lägre kostnad.