Skip links

Pressjutning i Zink

Pressgjutning är en tillverkningsmetod som används med flera material. Man kan pressgjuta i zink, i aluminium och magnesium. Gjuteriteknik är dock specialist på pressgjutning i zink. Som tillverkningsmetod påminner pressgjutning lite om formsprutning i plast. Precis som vid formsprutning använder vi en form som materialet sprutas in i. Men vid pressgjutning är det en smält metall som sprutas in i formen.

Kostnadseffektiv teknik

Tekniken är väl utvecklad och tillåter en mycket effektiv framställning av produkter, i hög fart med exakta mått och toleranser. Pressgjutning lämpar sig därför väl när det gäller tillverkning i stora serier. Produkter med komplicerade geometrier kan tillverkas kostnadseffektivt med pressgjutning som metod.

Zink i vardagen

Zink som material används i många vardagliga produkter, utan att man i allmänhet kanske tänker på att det är just zink. Typiska produkter kan vara handtag inne i bilar, det kan vara skaftet till en rakhyvel eller stjärnan längst fram på en Merzedes. Zink kan användas i princip överallt där det krävs en metallisk känsla i produkten, eller metallens hårdhet, långa livslängd och specifika kvaliteter. Inom elektronikindustrin används ofta zink till skal och höljen, när man är ute efter zinkens skyddande och avskärmande egenskaper.

Att pimpa en zinkdetalj

Zinken i sig är matt grå till färgen. Till detaljer som sitter innanför ett skal eller på platser där inte utseendet spelar så stor roll används vanligen den råa zinken. När detaljen ska ha en mer framträdande plats kan man vilja ge den en annan lyster. Olika ytbehandling ger olika utseenden. Där är det bara fantasin som sätter gränserna.

Miljömedveten produktion

Tillverkningen på Gjuteriteknik är helautomatiska processer. Här går inget material till spillo. Allt överblivet material återanvänds och blir till nya produkter. Zinken har en låg smälttemperatur. Det ger den en stor fördel mot aluminium, till exempel. Energiåtgången blir lägre. Men det är ändå en energiintensiv tillverkning. För att säkerställa en ren energitillförsel har Gjuteriteknik investerat i vindkraft och idag är anläggningen helt försörjd med el från vindkraftsanläggningar.

Vill du veta mer om fördelar med pressgjutning i zink? Klicka här!