Skip links

Konstruktion – Mer till lägre kostnad

Mer till lägre kostnad. Uppnådd med effektivitet. Ni får ta del av vår erfarenhet inom zinkteknik och vi lovar snabb respons. Vi har exempel där vi genom enkla omkonstruktioner har byggt in fler funktioner i produkten samtidigt som kostnaden sänkts med 50%. Låter som ljuv musik?

Legeringar

En produkt i zink är aldrig gjord i 100 procent zink. Vi använder olika legeringar för att uppnå olika egenskaper hos produkten. En vanlig legering består till omkring 95 procent av zink, några procent aluminium och mindre andelar koppar och magnesium. Vilken legering som är bäst att använda beror på vilka egenskaper man är ute efter i slutprodukten. Läs mer om legeringar.

Anmälan till GT Academy

GT Academy heter vår kursverksamhet. En kursverksamhet där du får lära dig allt om hur man tar fram kostnadseffektiva lösningar i pressgjuten zink.

En perfekt möjlighet för era projektledare, konstruktörer samt inköpare att få en djupare kunskap i möjligheterna med materialet zink. Kontakta jonas.abrahamsson@gjuteriteknik.se för mer information.