Zamak och Ezac i zinkdetaljen - Gjuteriteknik

Zamak – de vanligaste legeringarna

En produkt i zink är aldrig gjord i 100 procent zink. Vi använder olika legeringar för att uppnå olika egenskaper hos produkten. De vanligaste legeringarna består till omkring 95 procent av zink, några procent aluminium och mindre andelar koppar och magnesium. Vilken legering som är bäst att använda beror på vilka egenskaper man är ute efter i slutprodukten. Zamak är en grupp mycket vanliga zinklegeringar, som Gjuteriteknik använder ofta. Zamak är egentligen ett varumärke som är sammansatt av de ingående metallerna Zink, Aluminium, Magnesium och Koppar.

Ezac – en starkare zinklegering

Ezac är ett varumärke, det senaste materialet i zinkvärlden. En särskilt utvecklad legering av zink som har bättre egenskaper, jämfört med andra legeringar, på en rad punkter. Den har ett bättre krypmotstånd, högre draghållfasthet och är starkare. Ett material vi använder när kraven på produkten är lite högre.