Skip links

Årets nytänkare Värnamo 2020

Vi har fått ett pris från Tillväxtstiftelsen i Jönköpings Län och Värnamo näringsliv.

Motiveringen lyder:
Årets nytänkare i Värnamo kommun har förmågan att tro på en idé och att hålla kvar vid den oavsett hur vindarna blåser.
Genom att prioritera långsiktigt framför kortsiktigt med ett tydligt hållbarhetsperspektiv skapas både konkurrenskraft och konkurrenskraftig kraft.

Det gör oss oerhört glada och stolta. Vi bugar djupt och tackar.