Skip links

Ge din zinkprodukt ett nytt liv

Ni vet väl om att vi gärna tar tillbaka produkter som av någon anledning inte fyller någon funktion för er eller era kunder längre. Det kan vara produkter som använts klart eller av annan anledning inte längre bidrar med någon nytta. Istället för att låta materialet stå och samla damm eller skicka iväg det som osorterat metallskrot så kan ni skicka det tillbaka till oss.
Då bidrar ni inte bara till ett hållbarare resursutnyttjande och ger materialet liv igen som nya komponenter utan ni får också den ekonomiska nyttan av att materialet kan användas igen.

• För gjutna och blästrade produkter, helt ren zinklegering, ersätter vi er med 80% av det aktuella marknadspriset på materialet.
• För ytbehandlade produkter ersätter vi er med 60% av det aktuella marknadspriset på materialet.

ZINK KAN ÅTERANVÄNDAS
Zink är ett grundämne. En atom är den grundläggande byggstenen i all materia och är den minsta enheten av ett grundämne som fortfarande behåller dess kemiska egenskaper. Oavsett hur många gånger en zinkprodukt smälts ner och får nytt liv kommer zinkatomen inte att förändras. Det innebär att man kan återvinna grundämnet zink oändligt många gånger utan att dess kemiska egenskaper förändras. Det är en stor skillnad från mänskligt konstruerade molekyler och föreningar som, om de går att återvinna, oftast direkt eller efter några få återvinningar tappar flera av sina nyckelegenskaper. Varje gång en produkt tillverkad av zink slutar att användas går det alltså helt enkelt att smälta ner
den och ge den liv igen som en ny komponent.

Tillsammans kan vi bidra till en cirkulär ekonomi.
Meddela någon av era vanliga kontaktpersoner innan ni skickar tillbaka materialet.