Skip links

Utbyggnaden är klar!

Successivt under hösten/vintern har vi färdigställt de olika etapperna i vår tillbyggnad. Först var lagret klart, sedan fyllde vi på med produktionsyta och utökat verktygslager. Sista etappen innebar lite mer yta i kontor och personal utrymme och bättre faciliteter för att kunna ta emot besök från kunder och andra.

De utökade produktionsytorna har vi redan utnyttjat till att ställa in två nya pressgjutningsceller i år. En 200 tons maskin och en 80 tons maskin har vi nu utökat vår produktionskapacitet med. En tredje maskin kommer v 13. Vi har också utökat medarbetareskaran med några nyanställningar i vinter.

Vi räknar att vi härmed har skaffat oss en kapacitet som är väl i balans med våra kunders nuvarande efterfrågan och som också ger oss möjligheter att tillsammans med våra kunder fortsätta att växa med nya projekt.

Det känns väldigt bra att nu ha uppdaterade och ändamålsriktiga lokaler som inte sätter stopp för verksamheten de närmsta åren. Det känns också väldigt skönt att killen som bilade bort gamla kakelplattor runt ens skrivbord och att han som rev väggar mitt i produktion numera är hos någon annan och stör 🙂.

/Jonas Abrahamsson